Regulamin Sklepu Internetowego “ZakochaniPoUszy.pl”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów dokonywanych w sklepie internetowym pod adresem www.zakochanipouszy.pl, zwany dalej “Sklepem”.

 2. Sklep prowadzony jest przez Artur Cisło AC5, z siedzibą pod adresem Łąka 184, NIP 5170436495, adres do kontaktu oraz reklamacji: kontakt@zakochanipouszy.pl

  Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep.

 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, fabrycznie pakowane i wolne od wad.

§2 Zakupy

 1. W Sklepie nie ma możliwości rejestracji konta. Zakupy są realizowane bez konieczności zakładania konta.

 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu.

 3. Zamówienia są składane poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka i postępowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonego na stronie Sklepu systemu zamówień.

 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail wraz z informacją dotyczącą kosztów zakupu oraz danych do dokonania płatności.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej kwoty płatności na konto Sklepu.

§3 Płatności

 1. Cena każdego produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

 2. Klient może dokonać płatności przelewem na podane konto bankowe Sklepu, używając danych podanych w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej kwoty płatności na konto Sklepu.

§4 Dostawa

 1. Produkty są dostarczane na terenie Polski.

 2. Koszty dostawy pokrywa Klient i są one widoczne przed złożeniem zamówienia.

 3. Termin dostawy uzależniony jest od dostępności produktów i może wynieść od 2 do 7 dni roboczych.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przyczynami niezależnymi, takimi jak siła wyższa, błędy firmy kurierskiej itp.

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku wad fizycznych i prawnych towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub niezgodności towaru z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

 3. Zwrot towaru może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z Sklepem, a towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu.

 4. Koszty zwrotu ponosi Klient.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności Sklepu, dostępną na stronie internetowej.

 2. Sklep nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do realizacji zamówienia (np. firma kurierska).

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówień będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Dane sprzedającego

Artur Cisło AC5
Łąka 184, 36-004 Łąka
Województwo: Podkarpackie
Powiat: Rzeszowski
Miasto: Rzeszów
Mail: kontakt@zakochanipouszy.pl
Telefon: 575 428 290
Firma przedsiębiorcy Artur Cisło AC5
Przedsiębiorca Artur Cisło

NIP 5170436495
REGON 525481361

Regulamin został sporządzony w dniu 04.02.2024r.